!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Kabel-TV (Comhem)

Föreningens kabelnät opereras av Comhem

I årsavgiften ingår det analoga grundutbudet med 14 TV-kanaler och radio.

Kontakta Comhem eller någon av deras återförsäljare om ni önskar teckna abonnemang för betal-TV.

Guldringens TV-kanal

Föreningen har även en egen informationskanal på kanal S08, med rullande information. Styelsen försöker hålla denna uppdaterad med summeringar av de viktigaste nyheterna som släpps via hemsidan och Guldringenytt.


Internetuppkoppling

För närvarande kan medlemmar skaffa internetuppkoppling via antingen kabelnätet (Comhem), trådburen ADSL via telejacket alternativt mobilt bredband från valfri teleoperatör. Avtal sluts av respektive medlem direkt med operatör; föreningen har inget gemensamt avtal.

Framtida planer för fiberoptik?

Arbetet med att undersöka förutsättningarna för ett kommunikationsnät med fiberoptisk teknik påbörjades för ett par år sedan. I skrivande stund, hösten 2013, har styrelsen tillsatt en arbetsgrupp vars syfte är att bereda väg för fortsatt projektering.

Styrelsens bedömning är att detta är ett högprioriterat projekt, eftersom ett kommunikationsnät kan ersätta vårt nuvarande nyckelsystem både för gemensamma utrymmen (tvättstugor, källare m.m.) och garageportar. Detta kommer underlätta hanteringen av låssystemen och göra det både säkrare och billigare i drift. Andra områden som ett nytt kommunikationsnät kan användas till är bättre fjärrstyrning av våra fläkt- och ventilationssystem och belysningsarmaturer.

En bonus i sammanhanget är att medlemmarna får en stabil och framtidssäkrad internetuppkoppling, med utökade möjligheter att teckna avtal från fler leverantörer både vad gäller bredbands-, TV- och telefonitjänster.